Om Koret

Koret SAFOLI (SAng FOr LIvet) startede i 2009.

Vi er pt. 45 medlemmer i koret.
Vi synger hver tirsdag aften på Musikskolen i Hvidovre.
Det daglige arbejde med koret er præget af en hyggelig, koncentreret stemning, hvor der er plads til at le - også af os selv. Der er stor forskel på, hvor meget sangerfaring korets medlemmer har. Nogle er gode til at læse noder, og andre indlærer musikken gennem øret. Nogle har sunget, og synger, i andre kor, og nogle har ikke sunget så meget. I SAFOLI hjælper vi hinanden, da vi har det samme åbenlyse mål: Det skal ende med at lyde godt. Korets leder er til daglig sanglærer, og i koret får vi en del stemmeteknisk træning.

Koret optager nye medlemmer til herregruppen.

Vores repertoire er ret bredt. Vi synger danske sange i højskoletraditionen, slagere fra danske tonefilms- og revys guldalder og nyere dansksproget musik, som er komponeret til koret. Der ud over synger vi rytmisk kormusik. Det er f.eks. lettere amerikansk jazz og musical.
Vi har i princippet ikke nogle begrænsninger ang. repertoire, men vi har efterhånden en del erfaring i, hvad der klæder koret.

Vi holder koncerter i årets løb og arrangerer et årligt kortræf.
Koret er medlem af Kor72.

Har du lyst til at høre mere og evt. blive medlem, er du velkommen til at kontakte korets leder:
Ole Albèr på tlf. 51 74 69 14 eller via e-mail ole@safoli.dk
Som nyt medlem kommer du til en stemmeprøve, for at finde ud af, hvor i koret du skal placeres.